Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Postępowania w sprawie decyzji środowiskowych

 

 

 • 2 sierpnia 2006: wniosek Zakładu Odlewniczo - Mechaniczno - Handlowego, ul. Sukowska 38, 25-146 Kielce, o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 11 lipca 2006: wniosek osoby fizycznej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie punktu drobnych usług dla ludności przy ul. Malików 26. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 23 czerwca 2006: wniosek „eRBa” Dąbrowa Górnicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie stacji bazowej ERA GSM Kielce-Szydłówek. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 22 czerwca 2006: wniosek Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Przebudowie wodociągu na terenie Placu Zamkowego i Placu Panny Marii. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 21 czerwca 2006: wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie kanału sanitarnego w ul. Tobruckiej i Monte Cassino. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 21 czerwca 2006: wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji telefonii komórkowej Kielce KSM ul. Sandomierska. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 14 czerwca 2006: wniosek „SOLVER” Gliwice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 5352 Kielce-Białogon. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 12 czerwca 2006: wniosek Zakładów Stalmach, ul. Skrajna 80, 25-650 Kielce, o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 10 czerwca 2006: wniosek XL TAPE INTERNACIONAL Sp. z o.o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie zakładu produkcyjnego taśm samoprzylepnych ul. Ściegiennego 250. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 10 czerwca 2006: wniosek Wydziału Realizacji inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Rajtarskiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 9 czerwca 2006: wniosek APOLLO-RIDA Retail Managment Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie nowego pawilonu handlowego o branży przemysłowej przy ul. Radomskiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 7 czerwca 2006: wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie stacji telefonii komórkowej przy ul. Piotrkowskiej 12. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 5 czerwca 2006: wniosek Wydziału Realizacji inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Kołłątaja. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 2 czerwca 2006: wniosek Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Piotrkowskiej - Rondo. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 2 czerwca 2006: wniosek "Odlewnia Chmar" Sp. z o. o., ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce, o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia. 
 • 1 czerwca 2006: wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji telefonii komórkowej Nowy Folwark II przy ul. Żniwnej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 30 maja 2006: wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji telefonii komórkowej Kielce –ul. Krakowska. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 29 maja 2006: wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji telefonii komórkowej na terenie Elektrociepłowni Kielce przy ul. Hubalczyków. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 25 maja 2006: wniosek PTK Centertel Sp. z o.o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce II przy ul. Artwińskiego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 22 maja 2006: wniosek Polkomtel S.A. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie stacji bazowej Plus GSM Ostra Górka przy ul. Hauke-Bosaka. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 22 maja 2006: wniosek Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Przebudowie wodociągu w ul. Transportowców. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 19 maja 2006: wniosek SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o. Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie budynku usług.-serwis. z magazynem i salonem sprzedaży przy ul. Skrajnej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 19 maja 2006: wniosek Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie wodociągu w ul. Jędrzejowskiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 12 maja 2006: wniosek Zarządu Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej Budowy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej dla ulicy Kleckiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 10 maja 2006: wniosek DS SMITH POLSKA S.A. Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych na terenie DS SMITH POLSKA S.A. przy ul. Malików 150. Wniosek bezprzedmiotowy –§ 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Min. z 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).60
 • 25 kwietnia 2006: wniosek BIO-MED plus K.L. Sikora ul.Tatrzańska 141 ; 25-546 Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji do odzysku odpadów oraz instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.55, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia. 
 • 24 kwietnia 2006: wniosek DS Smith Polska S.A., ul. Malików 150, 25-639 Kielce, o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 20 kwietnia 2006: wniosek ISKRA Zakłady Precyzyjne, ul. Mielczarskiego 47, 25-709 Kielce, o zmianę decyzji pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 18 kwietnia 2006: wniosek PAiK „ĆWIERTAK” Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczyńskiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 18 kwietnia 2006: wniosek PAiK „ĆWIERTAK” Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie myjni samochodowej 2-stanowiskowej przy ul. Karskiego. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 13 kwietnia 2006: wniosek Wydziału Realizacji inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie kanału sanitarnego oraz wodociągu w ul. Prochownia. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 13 kwietnia 2006: wniosek Miejski MZD Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie ulic: Tuwima i Podlasie z budową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 13 kwietnia 2006: wniosek osoby fizycznej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie wodociągu w rejonie ul. Dobrzyńskiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 13 kwietnia 2006: wniosek Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Przebudowie wodociągu w ul. Warszawskiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 6 kwietnia 2006: wniosek „SOLWER” Gliwice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie stacji bazowej PTK Centertel Kielce-Moniuszki przy ul. Wesołej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 6 kwietnia 2006: wniosek Wydziału Realizacji inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie wodociągu w ul. Końcowej i ul. Bruszniowej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 5 kwietnia 2006: wniosek Megaterm Plus Sp. z o. o., ul. Skrajna 86, 25-650 Kielce, o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 3 kwietnia 2006: wniosek PW ZŁOMET Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Zmianie sposobu użytkowania hal przy ul. Długiej. Wniosek do uzupełnienia przez Inwestora.
 • 31 marca 2006: wniosek Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych "CEZET" 27-200 Starachowice, ul. 17-go Stycznia 32, o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 23 marca 2006: wniosek BM art. Projekt Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie samoobsługowej myjni samochodowej przy ul. Grunwaldzkiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 22 marca 2006: wniosek BEHER Sp. z o.o. Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie wodociągu w ul. Wojewódzkiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 21 marca 2006: wniosek „eRBa” Dąbrowa Górnicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie stacji bazowej ERA GSM przy ul. Wapiennikowej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 20 marca 2006: wniosek Chłodni Kielce S. A., ul. Zagnańska 95, 25-558 Kielce, o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 17 marca 2006: wniosek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 16 marca 2006: wniosek Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej Budowy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie kanału sanitarnego i odcinka wodociągu w ulicy Jeleniowskiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 16 marca 2006: wniosek osoby fizycznej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie odcinka wodociągu w ul. Świerkowej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 16 marca 2006: wniosek Polkomtel S.A. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie stacji bazowej Plus GSM Bilcza przy ul. Ściegiennego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 16 marca 2006: wniosek Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej Budowy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Jaśminowej i Rozmarynowej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 16 marca 2006: wniosek osób fizycznych o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie odcinka wodociągu w ul. Rajtarskiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 14 marca 2006: wniosek EKOPRZEM Dąbrowa Górnicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie stacji bazowej ERA GSM przy ul. Szczecińskiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 8 marca 2006: wniosek Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 7 marca 2006: wniosek VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie budynku hurtowni i parkingu przy ul. Olszewskiego. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 4 marca 2006: wniosek MZD w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Przebudowie placu miejskiego - Rynek. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 28 lutego 2006: wniosek PAiK „ĆWIERTAK” Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie myjni samochodowej przy ul. Massalskiego. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 27 lutego 2006: wniosek Exbud Skanska S. A. Wytwórnia Konstrukcji Stalowych, ul. Peryferyjna 23, Kielce o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 22 lutego 2006: wniosek „EKO-DOM” Sp. z o.o. Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Przebudowie wodociągu w ul. Zagnańskiej. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 21 lutego 2006: wniosek PAiK „ĆWIERTAK” Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie istniejących miejskich sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ul. Radostowa/Cedzyńska. W ciągu 7 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 15 lutego 2006: wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Przebudowie „Mostu Herbskiego” w ul. 1-go Maja. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 8 lutego 2006: wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie ulicy Oboźnej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 6 lutego 2006: wniosek KERRY Polska S. A., ul. Zagnańska 97a, 25-558 Kielce o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 6 lutego 2006: wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie kanału sanitarnego w ul. Mielczarskiego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 3 lutego 2006: wniosek PTK CENTERTEL Sp. z o.o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej Kielce - Galeria Echo. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 2 lutego 2006: wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie sieci wodociągowej w ulicach: Stacyjnej, Tarasowej, Klembowskiego, Ks. Żrałka i Chorzowskiej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 2 lutego 2006: wniosek ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie sieci cieplnej do Chłodni S.A.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 1 lutego 2006: wniosek ISPOL Sp. z o. o., ul. Skrajna 76, Kielce o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 27 stycznia 2006: wniosek PTC Sp. z o.o. ERA GSM Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Montażu anten telefonii cyfrowej na wieży przy ul. Witosa.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 25 stycznia 2006: wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie kanału sanitarnego w ul. Biesak.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia
 • 24 stycznia 2006: wniosek Browaru Belgia, ul. Ściegiennego 499, Kielce o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Browaru Belgia. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 22 stycznia 2006: wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie systemu pompowni ścieków wraz z tranzytowymi rurociągami tłocznymi i częściowo grawitacyjnymi dla południowej części miasta Kielce-Dyminy.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 22 stycznia 2006: wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 17 stycznia 2006: wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej 'Centertel' Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej ul. Krakowska 62 -KZNS.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 17 stycznia 2006: wniosek NEOINVEST Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie gazociągu dla Akademii Świętokrzyskiej.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 17 stycznia 2006: wniosek Bruk-Bet Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie i przebudowie istniejącego zakładu.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 17 stycznia 2006: wniosek Browar Belgia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie 8 zbiorników na piwo.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 16 stycznia 2006: wniosek ZUS Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie wodociągu w ul.Kolberga.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 16 stycznia 2006: wniosek PUK Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie kanału sanitarnego Pl.Konstytucji Kielce.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 13 stycznia 2006: wniosek Reskom s.c. Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie stacji bazowej Kielce-Białogon KFP S.A.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 11 stycznia 2006: wniosek Polkomtel S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej Kielce-Białogon KFP S.A.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 11 stycznia 2006: wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Era GSM o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Rozbudowie istniejącej stacji bazowej przy ul. Żytniej.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 6 stycznia 2006: wniosek ATEM Katowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej Kielce-Na Stoku.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 5 stycznia 2006: wniosek CENTERTEL Sp. z o. o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – Na Stoku, przy ul. Radomskiej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 3 stycznia 2006: wniosek PTC ERA Sp. z o.o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – Dąbrowa, przy ul. Wschodniej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 3 stycznia 2006: wniosek RESKOM Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej Kielce-Dąbrowa.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 23 grudnia 2005: wniosek MZD Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie ul. Domaszowskiej w Kielcach na odc. od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego do ul. Gustawa Morcinka wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 22 grudnia 2005: wniosek Echo Investment S.A. ul. Zagnańska 27, Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na zespołu budynków biurowych wraz z infrastrukturą techniczną - wewnętrznymi drogami dojazdowymi i parkingami przy. Al.Solidarności w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 15 grudnia 2005: wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zalesie ul. Zgórska, Ślazy, Przegony, Łopuszańska i tereny przyległe.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 15 grudnia 2005: wniosek MZD Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie ulicy łączącej węzeł komuniakcyjny "Krasickiego" z ulicą Świerczyńską oraz fragmentów ulicy Świerczyńskiej i ulicy Bęczkowskiej wraz z sieciami i urządzeniami technicznymi, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 15 grudnia 2005: wniosek MZD Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie ulicy Bęczkowskiej wraz z sieciami i urządzeniami technicznymi, odwodnieniem o oświetleniem ulicznym w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 15 grudnia 2005: wniosek Auto-Części, Zakład Kasacji Samochodów Grzegorz Rudziński o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie warsztatu i obiektów towarzyszących pod stację demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji Kielce, ul. Linde 87. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 15 grudnia 2005: wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego fi.200 w ul. Prostej w Kielcach na odcinku od ul. Tarnowskiej do wysokości posesji nr 86 na działce nr ewid. 267 z łącznikiem do ul. Boh. Warszawy. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia..
 • 13 grudnia 2005: wniosek Zakładu Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków Mgr inż. Adam Marzec, Kielce ul. Jagiellońska 74 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji Oczyszczalnia wód deszczowych w rejonie rzeki Silnicy wraz z drogą dojazdową do ul. Nowy Świat oraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej i regulacją odcinka rzeki Silnicy.. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 13 grudnia 2005: wniosek Zakładu Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków Mgr inż. Adam Marzec, Kielce ul. Jagiellońska 74 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji Oczyszczalnia wód deszczowych przy ul. Paderewskiego w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 12 grudnia 2005: wniosek ENERGOPROJEKT - KRAKÓW SA ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odwodnienia stanowiska transformatora 220/110kV z montażem separatora (...) na terenie istniejacej stacji elektroenergetycznej 220/110kV - Kielce Piaski. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 8 grudnia 2005: wniosek POLKOMTEL S. A. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – Żelazna, przy ul. Żelaznej 47/51. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 8 grudnia 2005: wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Młoda 28 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie parkingu wielopoziomowego na Placu Konstytucji 3 Maja w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 7 grudnia 2005: wniosek Bosky Sp z o.o. w Kielcach, ul. Witosa 86 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego biurowo-magazynowego i związanych z nim urządzeń techniczno-budowlanych na działce przy ul. Ściegiennego 262 w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 24 listopada 2005: wniosek PTC ERA Sp. z o. o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – Piaski, przy ul. Zagnańskiej 49. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 23 listopada 2005: wniosek Społecznego Komitetu Budowy Kanału Sanitarnego w Kielcach-Zalesie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zalesie, ul. Zalesie, Bobrzańska, Garbarska i Laskowa. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 22 listopada 2005: wniosek POLKOMTEL S. A. Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – South, przy ul. Wapiennikowej 45. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 21 listopada 2005: wniosek Elektrociepłowni Kielce S. A., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie bloku kogeneracyjnego EC Kielce przy ul. Hubalczyków 30. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 18 listopada 2005: wniosek KSM ul Kujawska 26, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z terenów utwardzonych i dachów budynków 11,13,15 i 17 przy ul. Bohaterów Warszawy w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 17 listopada 2005: wniosek PROMAX - Antoni Szczerba o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego przeznaczonego na warsztat obsługi samochodów osobowych z dwoma stanowiskami naprawczymi oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 17 listopada 2005: wniosek PTC ERA Sp. z o. o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – Źródłowa, przy ul. Winnickiej 6. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 14 listopada 2005: wniosek POLKOMTEL S. A. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – Exbud, przy Al. Solidarności 34. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 8 listopada 2005: wniosek POLKOMTEL S. A. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – Leszczyńska, przy ul. Śląskiej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 8 listopada 2005: wniosek POLKOMTEL S. A. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – Skrzele, przy ul. Olszewskiego 6. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 7 listopada 2005: wniosek DELFIN Sp z o.o. w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie hali produkcyjnej przy ul. Chorzowskiej 22 w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 3 listopada 2005: wniosek MZD w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie ul. Jana Tarnowskiego na odcinku od ul. Rajtarskiej do ul. Obrzeżnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową wodociągu oraz kolidujących sieci oraz infrastruktury technicznej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 3 listopada 2005: wniosek MZD w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie ul. Stefana Batorego na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Rajtarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową wodociągu oraz kolidujących sieci oraz infrastruktury technicznej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 26 października 2005: wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie wodociągu w rejonie ul Wojska Polskiego w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 26 października 2005: wniosek NEOINEST Sp z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie ul. Skrajnej na odcinku od ul.1-go Maja do posesji nr 70. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 25 października 2005: wniosek ECHO INVESTMENT o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 250mm. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 25 października 2005: wniosek ECHO INVESTMENT o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 100mm. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 24 października 2005: wniosek POLKOMTEL S. A. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – Podkarczówka, przy ul. Jagiellońskiej 74. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 17 października 2005: wniosek Wodociągów Kieleckich Sp z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na wykonaniu kanału ulgi dla prawobrzeżnego i lewobrzeżnego kolektora na wysokości ul. Wojewódzkiej w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 13 października 2005: wniosek Andrzeja Klechy (pełnomocnika) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie ulicy Olkuskiej w Kielcach wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 5 października 2005: wniosek Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej Budowy Kanału Sanitarnego w ul.Zalesie w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kanału sanitarnego przy ul.Zalesie w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 3 października 2005: wniosek POLKOMTEL S.A. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Kielce – Na Stoku, przy ul. Sikorskiego 2. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.65, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 30 września 2005: wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji UM Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Tujowej w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 30 września 2005: wniosek Biura Projektowo-Wykonawczego "DROGI I ULICE" o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie parkingu ogólnomiejskiego w Kielcach przy ul. Ściegiennego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 28 września 2005: wniosek BP Polska Sp-ka z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na modernizacji ręcznej myjni samochodowej na istniejącej stacji paliw przy ul. Jagiellońskiej 75 w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 27 września 2005: wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego przy ul.Ściegiennego 268A o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego strażackich wozów bojowych o hale magazynową. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 26 września 2005: wniosek Polkomtel S.A., Al.Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM, (kod stacji BT12100), na dachu Hotelu La Mar, składającej się z 12 metrowego masztu z posadowionymi antenami, oraz urządzeniami sterującymi na dachu budynku ". W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 21 września 2005: wniosek Speed Car S-ka z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie okręgowej stacji kontroli pojazdów przy ul. Warszawskiej w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 19 września 2005: wniosek osoby prywatnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka wodocigu dla potrzeb przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul.Ściegiennego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 19 września 2005: wniosek MZD w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Łódzkiej w Kielcach w ciągu drogi krajowej nr 74 - odcinek od granic miasta Kielce do ul. Hubalczyków. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 14 września 2005: wniosek osoby prywatnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie wytwórni betonów wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi przy ul. Posłowickiej 1 w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 13 września 2005: wniosek MZD w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie kanału łączącego kolektory deszczowe w rejonie ul. Bodzentyńskiej i Kościuszki w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 12 września 2005: wniosek Z.R.PERFEKT o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie kanału deszczowego na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prochownia wraz z budowa kanalizacji deszczowej w ul. Niestachowska, Cedzyńska, Mąchocka. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 9 września 2005: wniosek Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej Budowy Kanału Sanitarnego w ulicy Dzikiej w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie kanału sanitarnego. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 7 września 2005: wniosek Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej budowy wodociągu w ulicy Szwedzkiej oraz Wydziału Realizacji Inwestycji UM Kielce w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie odcinka wodociągu żeliwnego w ul. Szwedzkiej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 5 września 2005: wniosek Biura Inwestycyjno-Usługowego "INWEST" Sp.j. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego DOM, WNĘTRZE, OGRÓD w rejonie ulic Tarnowskiej i Wrzosowej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 2 września 2005: wniosek Lokalnej Inicjatywy Budowy Wodociągu w ul. Nad Wizną - Berberysowa oraz Wydziału Realizacji Inwestycji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie wodociągu w ul. Nad Wizną w Kielcach. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 23 sierpnia 2005: wniosek Wydziału Realizacji Inwestycji UJ Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie wodociągu w rejonie ul.Bernardyńskiej. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
 • 22 sierpnia 2005: wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Złomet" ul.Długa w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na Budowie stacji recyklingu samochodów. W ciągu 21 dni w UM Kielce, ul.Szymanowskiego 6, pok.63, można składać wnioski i opinie w sprawie tego przedsięwzięcia.
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności