Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Kielce - Turystyka Pozytywnych Emocji
 

 

Kielce
 

 

świętokrzyskie travel

 

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

„Tyrolka na Kadzielni” by Mateusz Dembski

 

Tadeusz Szymon Włoszek

Tadeusz Szymon Włoszek (1843-1933) – nauczyciel, powstaniec styczniowy, kustosz, regionalista
Urodził się w Sędziszowie, w rodzinie majstra tkackiego. Szkołę powszechną i średnią ukończył w Pińczowie. Podczas powstania styczniowego, jako żołnierz oddziałów M. Langiewicza, brał udział w bitwach na Świętym Krzyżu i pod Staszowem. Po zdaniu matury w 1864 r. wstąpił na Wydział Historyczno – Filozoficzny Szkoły Głównej w Warszawie, którą z tytułem magistra ukończył w 1869 r. W latach 1871–1885 nauczał łaciny i greki w gimnazjum w Warszawie. Równolegle uczył potajemnie języka polskiego w szkołach prywatnych, za co władze carskie przeniosły go do gimnazjum w Mariampolu. Pracował tam do przejścia na emeryturę w 1906 r. Przeniósł się wówczas do Kielc, gdzie mieszkał do śmierci i gdzie został pochowany. Tadeusz Włoszek, po utworzeniu w 1908 r. Oddziału PTK w Kielcach, był jednym z inicjatorów utworzenia muzeum regionalnego, w którym do końca życia pełnił funkcję kustosza. W latach 1909–1933 nieprzerwanie wchodził w skład zarządu Oddziału. W pierwszych latach działalności towarzystwa zajmował się także organizacją wycieczek w Góry Świętokrzyskie, przyjmował na noclegi turystów, uczestniczył czynnie w akcji odczytowej i pisał artykuły do prasy centralnej i regionalnej. Interesował się szczególnie dziejami opactwa pobenedyktyńskiego na Świętym Krzyżu. Dzięki jego zabiegom muzeum regionalne w Kielcach w okresie międzywojennym zaliczane było do najlepszych tego typu placówek w kraju. Utworzono wtedy działy geologii, archeologii, etnografii, broni oraz pracownie konserwatorską i fotograficzną. Skupił wokół placówki zespół wybitnych współpracowników, m. in. Cz. Bieżanko, J. Czarnockiego, Z. Kielbassa, S. Kossutha, W. Kosterskiego – Spalskiego, S. Kowalczewskiego, E. Massalskiego, J. Milicera, J. Samsonowicza. Swojej działalności nie ograniczał jedynie do gromadzenia zbiorów, ale organizował także liczne wystawy okolicznościowe, np.  poświęconą 100 rocznicy śmierci Napoleona czy 100 rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Po salach muzealnych oprowadzał zwiedzających w stroju powstańczym, stając się przez to integralną częścią ekspozycji. Pamięci Włoszka poświęcona jest tablica na budynku Muzeum Historii Kielc.

Jego imię nosi od 1965 r. lokalna ulica na Wielopolu, na osiedlu KSM „Zagórska-Północ”.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności