Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

1998-2002

Dane aktualne podczas trwania kadencji 1998 - 2002
 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Rupniewski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Marian Winiarski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Piotr Podsiadło

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Karyś (do 22.07.1999)

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Czesława Szczukiewicz (od 27.07.1999)

Grzegorz Banaś

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji Statutowo-Samorządowej oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. Pracuje w Fabryce Samochodów Specjalizowanych SHL S.A.

Stanisława Biernat

radna z listy SLD, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu. Pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji.

Władysław Burzawa

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Stanisław Chwałek

radny z listy SLD, zaprzysiężony 28.12.2001, w radzie zajął miejsce po Joannie Grzeli, piastującej funkcję wicewojewody świętokrzyskiego, jego mandat wygasł w kwietniu 2002 r.

Marek Ciuraszkiewicz

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Finansów.

Tadeusz Daszkiewicz

radny z listy SLD, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rewizyjnej. Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Marian Długosz

radny z listy SLD, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Tadeusz Fatalski

radny z listy SLD, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach.

Paweł Gągorowski

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Politolog.

Marek Głowacki

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

Joanna Grzela

radna z listy SLD, druga kadencja w RM, nauczyciel akademicki. Od 6.12.2001 wicewojewoda świętokrzyski.

Jan Gwizdak

radny z listy SLD, wiceprezydent Kielc. Nadzoruje Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, Wydział Komunikacji, Handlu i Usług, Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wiesława Kapińska

radna z listy SLD, członek Komisji Oświaty i Nauki oraz Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Z wykształcenia nauczycielka.

Dariusz Karyś

radny z listy "Przymierza Społecznego", członek Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Halina Kawalerczyk

radna z listy SLD, członek Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

Ireneusz Kędzierski

radny z listy SLD, członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Andrzej Kiczor

radny z listy SLD, członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Bożena Kizińska

(do 18.10.2001)
radna z listy SLD, członek Zarządu Miasta. Od 18.10.2001 r. posłanka RP.

Władysław Kogut

radny z listy SLD, członek Zarządu Miasta, zajmuje się promocją miasta, pozyskiwaniem kapitału oraz sprawami związanymi z wchodzeniem do Unii Europejskiej. Pracuje w Staropolskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej.

Sławomir Kopyciński

radny z listy SLD, członek Zarządu Miasta, zajmuje się aktywizacją młodzieży, współpracą z organizacjami młodzieżowymi. Absolwent Wydziału Politologii i Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej. Pracuje w Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych.

Halina Kosecka

radna z listy SLD, członek Komisji Oświaty i Nauki oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Pracuje w PSS "Społem".

Zbigniew Kośmider

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Stanisław Kowalczyk

radny z listy SLD, przewodniczący komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu. Pracuje w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.

Marian Kubik

radny z listy komitetu wyborczego "Razem Bezpieczni", członek Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Właściciel księgarni.

Grażyna Kurtek

(od 23.09.1999)
radna z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji Oświaty i Nauki oraz Komisji Budżetu i Finansów. Nauczyciel matematyki i informatyki.

Robert Łukasiewicz

radny z listy SLD, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Prowadzi własny gabinet chirurgii stomatologicznej.

Lech Łukawski

radny z listy SLD, przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz członek Komisji Rewizyjnej.

Marian Markiewicz

radny z listy "Przymierza Społecznego", członek Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Benedykt Mróz

(do 22.07.1999)
radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", w lipcu 1999 r. objął stanowisko dyrektora DPS w Kielcach.

Alicja Obara

radna z listy SLD, przewodnicząca Komisji Oświaty i Nauki, członek Komisji Budżetu i Finansów. Nauczyciel biologii.

Leopold Orłowski

(od 25.10.2001)
radny z listy SLD. Jest inżynierem mechanikiem, pracował m.in. w Chemarze, Premie, RSM Armatury a obecnie jest na emeryturze. Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Komisji Oświaty i Nauki.

Marek Piotrowicz

radny z listy SLD, pierwszy zastępca prezydenta miasta, był wiceprezydentem poprzedniej kadencji. Podlegają mu wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Rozwoju i Promocji Miasta.

Ryszard Piskulak

radny z listy SLD, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz członek Komisji Rewizyjnej. Pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji.

Piotr Podsiadło

radny z listy SLD, wiceprzewodniczący RM, absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu WSP w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe public relations przy UW i PAN. Od czerwca 2002 r. jest prezesem Kolejowej Oficyny Wydawniczej w Warszawie.

Stanisław Polut

radny z listy SLD, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Statutowo-Samorządowej.

Włodzimierz Rezner

(od 25.10.2001)
radny z listy SLD. Ukończył SGPiS w Warszawie, jest magistrem ekonomii. Członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Oświaty i Nauki.

Stanisław Rupniewski

radny z listy SLD, przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Klubu Radnych SLD.

Robert Siejka

radny z listy SLD, przewodniczący Komisji Statutowo - Samorządowej, członek Komisji Rewizyjnej. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Zdzisław Skowron

radny z listy SLD, członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

Krzysztof Słoń

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu. Pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach.

Alojzy Sobura

radny z listy SLD, wiceprezydent miasta. Nadzoruje wydziały: Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Oświaty i Nauki oraz Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Włodzimierz Stępień

radny z listy SLD, prezydent Kielc, wiceprezydent poprzedniej kadencji. Sprawuje nadzór nad Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych oraz Urzędem Stanu Cywilnego.

Krzysztof Stępniewski

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", przewodniczący Klubu Radnych tego ugrupowania. Członek Komisji Oświaty i Nauki oraz Komisji Statutowo - Samorządowej. Pracuje jako nauczyciel historii w kieleckim gimnazjum nr 9.

Alicja Stradomska

(do 18.10.2001)
radna z listy SLD. Nauczyciel. Od 18.10.2001 r. senator RP.

Czesława Szczukiewicz

wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, radna z listy SLD, druga kadencja w RM, z wykształcenia plastyk.

Teresa Telka

radna z listy SLD, członek Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Pielęgniarka.

Grażyna Wesołowska

radna z listy SLD, członek Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Oświaty i Nauki.

Marian Winiarski

radny z listy SLD, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Grzegorz Wnuk

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Statutowo - Samorządowej. Leśnik, harcmistrz, działa w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Jacek Wołowiec

radny z listy Komitetu Wyborczego "Razem Bezpieczni", członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Oświaty i Nauki. Przewodniczący Klubu Radnych "Porozumienie na rzecz rozwoju miasta".

Regina Zapała

radna z listy "Nasze Kielce", członek Komisji Oświaty i Nauki oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Zdzisław Zych

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty i Nauki.

Wojciech Żelezik

radny z listy SLD, trzecia kadencja w RM, przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, członek Komisji Oświaty i Nauki. W poprzednich kadencjach był wiceprezydentem miasta. Obecnie dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Stanisław Żyłka

radny z listy "Wspólnoty Świętokrzyskiej", członek Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Oświaty i Nauki. Lekarz w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Zespolonym.
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571