Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

2002-2006

Grzegorz Banaś

(Wygaśnięcie mandatu radnego w dniu 13.01.2006 r. Nominowany na stanowisko wojewody świętokrzyskiego)

radny z listy Porozumienia Samorządowego - Wojciech Lubawski; przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej oraz członek Komisji Rewizyjnej. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, pracownik TEMA Polska SA. Radny miejski kadencji 1998-2002
e-mail:

Tomasz Bogucki

radny z listy Porozumienia Samorządowego - Wojciech Lubawski; przewodniczący Rady Miejskiej. Członek Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prezes Zarządu ISKRA ZUS Sp. z o.o. w Kielcach, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Kieleckiej. Radny z okręgu Nr 4.
e-mail:
e-mail:

Jerzy Borończyk

radny z listy SLD-UP; członek Komisji Gospodarki Komunalnej RM oraz Komisji Budżetu i Finansów. Magister ekonomii. Radny Rady Miejskiej Kielc w kadencji 1994-98. Radny z okręgu Nr 4.

Władysław Burzawa

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej. Pracownik Tygodnika Katolickiego "Niedziela", współpracownik Katolickiej Agencji Informacyjnej (serwis fotograficzny), prowadzi także własną działalność gospodarczą. Radny miejski kadencji 1998-2002. Radny z okręgu Nr 1. 
e-mail:

Tadeusz Daszkiewicz

radny z listy SLD-UP; członek Komisji Budżetu i Finansów RM oraz Komisji Statutowo-Samorządowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister prawa i administracji, naczelnik I Urzędu Skarbowego w Kielcach. Radny miejski kadencji 1998-2002. Radny z okręgu Nr 3.

Paweł Gągorowski

Radny niezależny. Przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowej. Członek Komisji Sportu i Turystyki. Magister Politologii i Nauk Społecznych WSP w Kielcach. Magister prawa KUL. Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika. Radny Rady Miejskiej w Kielcach w kadencji 1998-2002. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność samorządową. Radny z okręgu Nr 4.

Artur Gierada

radny z listy Porozumienia Samorządowego - Wojciech Lubawski; wiceprzewodniczący Rady Miejskiej; członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Student politologii w Akademii Świętokrzyskiej. Prowadzi firmę pośrednictwa ubezpieczeniowo-finansowego. Radny z okręgu Nr 1.

Jan Gierada

radny z listy SLD-UP; przewodniczący Komisji Zdrowia RM, członek Komisji Budżetu i Finansów. Inżynier budownictwa lądowego, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach. Radny z okręgu Nr 5.

Mariusz Goraj

radny z listy Porozumienie Samorządowe - Wojciech Lubawski. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, członek Świętokrzyskiego Zarządu Regionalnego Prawo i Sprawiedliwość, prezes Klubu Retingera w Kielcach. Zaprzysiężony na radnego 19.01.2006 r. Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych RM oraz członek Komisji Rewizyjnej RM. Radny z okręgu Nr 2.
e-mail:

www.mariuszgoraj.pl

 

Jan Gwizdak

radny z listy SLD-UP; członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej. Magister ekonomii, absolwent Politechniki Radomskiej. Pracuje jako główny mechanik w MPO Sp. z o.o. Kielce. W kadencji 1998-2002 radny miejski, wiceprezydent Kielc odpowiedzialny za gospodarkę komunalną. Radny z okręgu Nr 2.

Dariusz Karyś

radny z listy PSL; członek Komisji Gospodarki Komunalnej. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje jako asesor komorniczy, jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia - Społeczny Komitet Rozwoju Dymin i Posłowic w Kielcach. Radny miejski kadencji 1998-2002. Radny z okręgu Nr 5.

Sławomir Kopyciński

(wygaśnięcie mandatu 18.09.2003 r.)

radny z listy SLD-UP; członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Kielcach. Ekonomista, politolog, pracuje w Narodowym Funduszu Zdrowia, radny miejski oraz członek Zarządu Miasta kadencji 1998-2002. 

 

Halina Kosecka

radna z listy SLD-UP; członek Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji i Kultury. Z wykształcenia technik chemik, radna miejska kadencji 1998-2002. Radna z okręgu Nr 3.

Iwona Maria Kowalska

radna z listy SLD-UP, zaprzysiężona 18.09.2003 r. (zastąpiła Mariana Markiewicza); członek Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Gospodarki Komunalnej. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Jan Kubik

radny z listy SLD-UP; wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Zdrowia. Wykształcenie wyższe, lekarz stomatolog, kierownik Przychodni Stomatologicznej ZOZ w Kielcach, członek Rady Województwa Świętokrzyskiego Unii Pracy, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Radny miejski  kadencji 1994-1998. Radny z okręgu Nr 5.

Marian Kubik

radny z listy Porozumienia Samorządowego - Wojciech Lubawski. Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki, członek Komisji Gospodarki Komunalnej. Absolwent Policealnego Studium Ekonomicznego w Warszawie o specjalności księgarstwo. Prowadzi własną księgarnię. Działa w Świętokrzyskim Parafialnym Klubie Sportowym "Rodzina" przy parafii św. Jadwigi Królowej. Radny miejski kadencji 1994-1998 i 1998-2002. Radny z okręgu Nr 3.

Jan Kudaka

radny listy Ligi Polskich Rodzin; członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Wykształcenie średnie techniczne, emeryt. Organizator Koła Przyjaciół "Radia Maryja" oraz członek Rady Parafialnej przy parafii Św. Jadwigi Królowej

Zbigniew Marcinkowski

radny z listy Porozumienia Samorządowego - Wojciech Lubawski; członek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Rewizyjnej. Wykształcenie wyższe techniczne - inż. budownictwa (absolwent Politechniki Świętokrzyskiej). Pracuje w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. Radny z okręgu Nr 1.

Marian Markiewicz

(wygaśniecie mandatu 27.11.2002 r.)

radny z listy SLD-UP; członek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Wykształcenie średnie techniczne, technik mechanik, przewodniczący Rady Ochrony Mienia Wspólnoty Gromadzkiej w dzielnicy Białogon. Radny miejski kadencji 1991-1994, 1994-1998, 1998-2002

Jacek Nowak

radny z listy Porozumienie Samorządowe - Wojciech Lubawski; absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ostatnio był prezesem spółki Lotnisko Kielce. Zaprzysiężony 20.10.2005 r. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz członek Komisji Statutowo-Samorządowej

Alicja Obara

radna z listy SLD-UP; członek Komisji Edukacji i Kultury RM oraz Komisji Budżetu i Finansów. Magister biologii, nauczyciel dyplomowany, wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Kielcach. Radna miejska kadencji 1998-2002. Radna z okręgu Nr 1.

Halina Olendzka

(Wygaśnięcie mandatu radnego w dniu 11.10.2005 r. wskutek uzyskania mandatu poselskiego)

radna z listy Porozumienia Samorządowego - Wojciech Lubawski; wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kielc, członek Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Zdrowia. Kierownik Rejonu Profilaktyczno-Leczniczego nr 5 w Kielcach. Lekarz medycyny - chirurg dziecięcy, kierownik Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Caritas", przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynator Wojewódzkiego Systemu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Współpracy z Organizacjami Samorządowymi. Radna Powiatu Ziemskiego Kieleckiego kadencji 1998-2002

Andrzej Ordysiński

radny z listy SLD-UP, zaprzysiężony 27.11.2003 r.; członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Sportu i Turystyki. Radny z okręgu Nr 2.

Dariusz Pęczkowicz

radny z listy SLD-UP, zaprzysiężony 20.10.2005 r.; absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej. Prowadzi własnę działalność gospodarczą. Członek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Sportu i Turystyki.

Marek Piotrowicz

Radny z listy SLD-UP. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Klubu Radnych SLD. Członek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Sportu i Turystyki. W kadencji 1998-2002 Radny Rady Miejskiej w Kielcach oraz wiceprezydent Kielc. Od 19 listopada 2002 do 22 listopada 2004 - przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach. Radny z okręgu Nr 1. 

 

e-mail:

Stanisław Rupniewski

radny z listy SLD-UP; przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM oraz członek Komisji Budżetu i Finansów. Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, prezes Zarządu PHT SUPON. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach kadencji 1998-2002

Jan Ryk

radny z listy Ligi Polskich Rodzin; członek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Zdrowia, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykształcenie zasadnicze. Pracownik Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni w Kielcach. Radny z okręgu Nr 2.

Krzysztof Słoń

radny z listy Porozumienia Samorządowego - Wojciech Lubawski; wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kielc; członek Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisji Gospodarki Komunalnej. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, pracuje w Domu Pomocy Społecznej. Radny miejski kadencji 1998-2002

Alojzy Sobura

radny z listy SLD-UP, zaprzysiężony 24.04.2003 r. Członek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Edukacji i Kultury. Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Wiceprezydent Kielc i radny miejski w kadencji 1998-2002. Radny z okręgu Nr 1.
e-mail:

Włodzimierz Stępień

(Wygaśnięcie mandatu radnego w dniu 11.10.2005 r. wskutek uzyskania mandatu poselskiego)

radny z listy SLD-UP; członek Komisji Statutowo-Samorządowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej; przewodniczący Klubu Radnych SLD. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, magister inżynier budownictwa lądowego, dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiceprezydent Kielc w kadencji 1994-98, prezydent i radny w kadencji 1998-2002

Stanisław Wiatrowski

radny z listy SLD-UP; członek Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Zdrowia. Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DALMED” w Kielcach. Radny z okręgu Nr 4.

Jacek Włosowicz

(Wygaśnięcie mandatu radnego w dniu 11.10.2005 r. wskutek uzyskania mandatu senatora)

radny z listy Porozumienia Samorządowego - Wojciech Lubawski, przewodniczący klubu radnych tego ugrupowania; przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz członek Komisji Edukacji i Kultury. Wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydziału Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prowadzi własną działalność gospodarczą
e-mail:

Jacek Wołowiec

radny z listy Porozumienia Samorządowego - Wojciech Lubawski; przewodniczący Komisji  Edukacji i Kultury oraz członek Komisji Budżetu i Finansów. Historyk, ukończył studia podyplomowe w  zakresie wychowania fizycznego oraz zarządzania oświatą. Jest wizytatorem Kuratorium Oświaty w Kielcach. Radny miejski kadencji 1998-2002. Radny z okręgu Nr 4.

Marek Wołowiec

radny z listy Porozumienia Samorządowego - Wojciech Lubawski; członek Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Edukacji i Kultury. Magister inżynier budownictwa lądowego. Prowadzi własną działalność gospodarczą
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571