Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

2010-2014

Tomasz Bogucki

Przewodniczący Rady Miasta Kielce

 

Radny z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski Wykształcenie wyższe ekonomiczne - absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prezes Zarządu ISKRA ZUS Sp. z o.o. w Kielcach.

 

Radny z okręgu Nr 4 (wschód)
 

Witold Borowiec

 

Radny z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – magister w zakresie zarządzania i marketingu. Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Samorząd 2002. Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Białogon”.


Radny z okręgu Nr 5 (południe)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska – Wiceprzewodniczący
- Rewizyjnej

Władysław Burzawa

Radny z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski

Magister filologii polskiej. Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Pracy. Pracownik Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Radny Rady Miejskiej w Kielcach w kadencjach: 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.


Radny z okręgu Nr 1 (centrum)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Gospodarki Komunalnej –  Przewodniczący
- Kultury, Turystyki i Promocji Miasta.

Jan Gierada

Radny z listy Komitetu Wyborczego SLD.
Wykształcenie wyższe techniczne – inżynier budownictwa lądowego o specjalności budownictwo przemysłowe i miejskie. Posiada uprawnienia budowlane. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach na stanowisku dyrektora naczelnego. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i regionalnymi (Człowiek Roku). Laureat Nagrody Prezydenta Kielc. Ukończył studia podyplomowe na czterech kierunkach, w tym z zakresu ochrony zdrowia, zarządzania nieruchomościami. Udziela się społecznie w sporcie. Pomaga biednym dzieciom.


Radny z okręgu Nr 5 (południe)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Gospodarki Komunalnej – Wiceprzewodniczący
- Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.

Mariusz Goraj

Radny z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Wykształcenie wyższe. Radny Rady Miasta w kadencjach 2002-2006 i 2006-2010.

Radny z okręgu Nr 4 (wschód)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Rewizyjnej
- Budżetu i Finansów.
 

Stanisław Góźdź

Radny z listy Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe


Radny z okręgu Nr 1 (centrum)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Rewizyjnej – Wiceprzewodniczący
- Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia .
 

Joanna Grzela

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce

 

Radna z listy Komitetu Wyborczego SLD

Doktor nauk humanistycznych w zakresie politologii. Pracuje na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa. W latach 2001-2006 była wicewojewodą świętokrzyskim. Przez trzy kadencje była radną Rady Miasta w Kielcach. W latach 2006-2010 piastowała funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Jednocześnie była członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Sportu i Turystyki. W obecnej kadencji piastuje funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta Kielce i jest członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Kultury, Turystyki Promocji Miasta. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kieleckiego Teatru Tańca. Członkini Demokratycznej Unii Kobiet.

 
Radna z okręgu Nr 3 (północ)
 
Pracowała w komisjach Rady Miasta:
- Gospodarki Komunalnej,
- Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

 

 

anna Grzela

Jarosław Karyś

Radny z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Żonaty troje dzieci.
Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Dyrektor Administracyjno-Techniczny w Kieleckich Autobusach Spółka Pracownicza Sp. z o. o. w Kielcach.
Radny Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010
Członek Prezydium Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości

Radny z okręgu Nr 1 (centrum)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Budżetu i Finansów – Wiceprzewodniczący
- Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska.

Wiesław Koza

Wiesław KozaRadny z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski
Wykształcenie średnie. Obecnie studiuje. Pracownik Skanska SA.
Lider Komitetu Inicjatyw Lokalnych Dzielnicy Kielce – Wschód. Przewodniczący Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej ul. Prostej – inwestycja zaprojektowana i zrealizowana.

Radny z okręgu Nr 4 (wschód)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Gospodarki Komunalnej
- Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska.

Dariusz Kozak

Radny z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Magister inżynier – absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Pracownik SHL Production Sp. z o.o. Kielce (Dział Logistyki). Członek Zarządu KZ NSZZ „Solidarność” w SHL. Przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”.


Radny z okręgu Nr 3 (północ)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Budżetu i Finansów
- Edukacji i Sportu.

Tadeusz Kozior

Radny z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
Wykształcenie średnie techniczne. Pracuje w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHMAR” S.A. w Kielcach.

Radny z okręgu Nr 2 (zachód)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Edukacji i Sportu
- Gospodarki Komunalnej.

Jarosław Machnicki

Radny z listy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP.


Absolwent:
- Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach – specjalność Historia,
- Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach – specjalność Zarządzanie Oświatą,
- Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – specjalność Wiedza o Społeczeństwie.
- Yad Vashem The Holokaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority The International School for Holocaust Studies
Nauczyciel dyplomowany historii. Egzaminator z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu historii i dydaktyki, regionalista i kolekcjoner.
Odznaczony Brązowym oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Nagroda Ministra Oświaty.
Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16 w Kielcach.

 

Radny z okręgu Nr 4 (wschód)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Edukacji i Sportu – Przewodniczący
- Kultury, Turystyki i Promocji Miasta.

Oleg Magdziarz Ibrahim-El-Nur

Radny z listy Komitetu Wyborczego SLD.


Kielczanin. Lekarz stomatolog, doktor nauk medycznych, implantolog. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w służbie zdrowia i uzyskał tytuł Menadżer Ochrony Zdrowia.
Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną. Pracuje również w Klinice Chirurgii Czaszkowo – Twarzowo – Szczękowej w Katowicach.


Radny z okręgu Nr 3 (północ)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia
- Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska.

Jacek Nowak

Radny z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski.
Wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Dyrektor ds. Administracyjno – Technicznych w Targach Kielce S.A.

Radny z okręgu Nr 3 (północ)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Budżetu i Finansów – Przewodniczący
- Kultury, Turystyki i Promocji Miasta.

Alicja Obara

Radna z listy Komitetu Wyborczego SLD.
Magister biologii, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych w Kielcach.
Radna Rady Miasta w kadencjach 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010.
Przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet w Kielcach. Członek Zarządu Rady Miejskiej SLD w Kielcach. Działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Radna z okręgu Nr 1 (centrum)

Pracowała w komisjach Rady Miasta:
- Kultury, Turystyki i Promocji Miasta – Przewodnicząca
- Edukacji i Sportu.

Marcin Perz

Radny z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski.
Urodzony 10 grudnia 1978 roku. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Dziennikarstwa. Ukończył również studia podyplomowe Master of Business Administration.
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako:
- Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
- Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
- Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (odpowiedzialny za wdrażanie ponad 726 mln. euro na terenie Województwa Świętokrzyskiego)
Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego.

Radny z okręgu Nr 5 (południe)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Budżetu i Finansów
- Edukacji i Sportu.

Jerzy Pyrek

Radny z listy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej. Studia podyplomowe: Politechnika Częstochowska i Politechnika Świętokrzyska.
Działacz społeczny. Między innymi prezes Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Nerek „SZTUCZNA NERKA” w Kielcach i redaktor naczelny Kwartalnika Świętokrzyskiego Konwentu Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów „Inaczej Sprawni”.


Radny z okręgu Nr 2 (zachód)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – Wiceprzewodniczący
- Gospodarki Komunalnej.

Stanisław Rupniewski

Radny z listy Komitetu Wyborczego SLD.
Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Studia podyplomowe: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny – Uniwersytet Warszawski, MBA – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, walidowane przez Rotterdam School of Management.
Prezes Zarządu PHT SUPON sp. z o.o. W 2001 r. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
W kadencji 1998-2002 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kielcach.


Radny z okręgu Nr 4 (wschód)

Pracował w komisji Rady Miasta:
Rewizyjnej – Przewodniczący.

Robert Siejka

Radny z listy Komitetu Wyborczego SLD.
Wykształcenie wyższe pedagogiczne i politologiczne.
Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Radny z okręgu Nr 2 (zachód)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Rewizyjnej
- Budżetu i Finansów.
 

Renata Wicha

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce

 

Radna z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
Matka trójki dzieci. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończone studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (w zakresie Zarządzania biznesem) i Akademii Świętokrzyskiej (w zakresie Organizacji pomocy społecznej). Obecnie zatrudniona na stanowisku Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Świętokrzyskiej Komendzie OHP w Kielcach. W latach 2003-2006 Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Kielcach. Pierwsza kobieta, która w pięćdziesięcioletniej historii OHP piastowała stanowisko Komendanta Głównego w Warszawie. Posiada uprawnienia akredytowanego Konsultanta Funduszy Europejskich.
Honorowy dawca krwi oraz członek założyciel Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” i Stowarzyszenia Przyjaciół Świętego Krzyża „Per Crucem”.

Radna z okręgu Nr 5 (południe)

Pracowała w komisjach Rady Miasta:
- Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia,
- Kultury, Turystyki i Promocji Miasta.

Włodzimierz Wielgus

Radny z listy Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe
Żonaty, dwoje dzieci. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Z wykształcenia jest lekarzem ze specjalizacją z chirurgii dziecięcej. Ukończył również studia Master of Business Admnistration Teesside Universyty England. Od 1999 roku pracuje jako dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.
Społecznik. Od kilku lat współorganizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach oraz koncertów na rzecz szpitala dziecięcego, dzięki czemu szpital uzyskał sprzęt wartości wielu milionów złotych. Osobiście angażuje się w pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Radny z okręgu Nr 2 (zachód)

Pracował w komisjach Rady Miasta:
- Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia – Przewodniczący
- Edukacji i Sportu.

Joanna Winiarska

Radna z listy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP..
Wykształcenie wyższe politologiczne w specjalności Administracja samorządowa. Magister ekonomii w specjalności Zarządzanie i doradztwo personalne. Wiceprzewodnicząca Koła Terytorialnego nr. 2 Platformy Obywatelskiej w Kielcach. Zainteresowania: sport, muzyka, taniec, akwarystyka, numizmatyka i podróże.


Radna z okręgu Nr 5 (południe)

Pracowała w komisjach Rady Miasta:
- Kultury, Turystyki i Promocji Miasta – Wiceprzewodnicząca
- Edukacji i Sportu.

Agata Wojda

Radna z listy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP.
Absolwentka Politologii na UJK oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Pracy (UJK) i Public Relations (UJ).
Obecnie pełni funkcję Rzecznika prasowego Wojewody Świętokrzyskiego. Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, współorganizator wielu projektów obywatelskich, m.in. idei powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kielcach, Wielkiego Testu Wiedzy o Kielcach, Dni Europejskich.
Zainteresowania: muzyka, podróże, snowboard.

Radna z okręgu Nr 1 (centrum)

Pracowała w komisjach Rady Miasta:
- Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska – Przewodnicząca
- Gospodarki Komunalnej.
 

Katarzyna Zapała

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce

 

Radna z listy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP.

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej - magister politologii o specjalizacji europejskej. Absolwentka Uniwersztetu Jagielloskiego - studia podyplomowe z Public Relations.
Zawodowo specjalistka ds. marketingu. W latach 2004 – 2007 asystentka regionalna Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Klicha.
Przewodnicząca Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” Regionu Świętokrzyskiego; Członek Konwentu Krajowego. Inicjatorka szeregu konferencji naukowych z udziałem dyplomatów i polityków oraz zajęć proobywatelskich dla młodzieży; współorganizatorka Wielkiego Testu Wiedzy o Kielcach.
Prywatnie amatorka górskich wędrówek i podróży. Hobby: muyzka, taniec, historia starożytnych cywilizacji, astronomia.


Radna z okręgu Nr 3 (północ)

Pracowała w komisjach Rady Miasta:
- Budżetu i Finansów
- Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska.

Regina Zapała

Radna z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe W. Lubawski.
Wykształcenie wyższe. Nauczyciel – obecnie na emeryturze.
Pracuje społecznie. Jest przewodniczącą inicjatywy lokalnej „budowa kanalizacji os. Łazy – Gruchawka”.


Radna z okręgu Nr 2 (zachód)

Pracowała w komisjach Rady Miasta:
- Edukacji i Sportu – Wiceprzewodnicząca
- Rodziny, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571