Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Raport o stanie środowiska

Stan środowiska 2012

Na podstawie opracowania „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska Miasta Kielce" IGPIM Warszawa 2011. Opracowanie graficzne i mapy - 24 GIS s.c. Kielce, 2012.

 

Zobacz raport

 

Mapa zagrożeń środowiska i ludzi miasta Kielce - 2011

Stan środowiska 2010

Opis stanu środowiska miasta Kielce będący częścią opracowania pt.:

"PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Programu ochrony środowiska Miasta Kielce".

Raport wskaźnikowy o stanie środowiska miasta Kielce - czerwiec 2007

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571