Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Raport o stanie środowiska

Stan środowiska 2012

Na podstawie opracowania „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska Miasta Kielce" IGPIM Warszawa 2011. Opracowanie graficzne i mapy - 24 GIS s.c. Kielce, 2012.

 

Zobacz raport

 

Mapa zagrożeń środowiska i ludzi miasta Kielce - 2011

Stan środowiska 2010

Opis stanu środowiska miasta Kielce będący częścią opracowania pt.:

"PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Programu ochrony środowiska Miasta Kielce".

Raport wskaźnikowy o stanie środowiska miasta Kielce - czerwiec 2007

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności