Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Rolnictwo

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Od 9 do 30 września 2020r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski.

 

Więcej informacji (PDF)

 

Zobacz też: www.arimr.gov.pl

 

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca

Od 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.
 

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.
 

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.
 

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

  • I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
  • II - w wysokości 30 tys. zł - na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.


Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.
 

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.


Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać je w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Informacja ARiMR

Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii.

 

informacja arimr

GIEŁDA OBROTU TOWARAMI ROLNO – SPOŻYWCZYMI

PLATFORMA ŻYWNOŚCIOWA


Informujemy, iż ruszyła giełda obrotu towarami rolno – spożywczymi, tzw. Platforma Żywnościowa. Opracowanie i wdrożenie Platformy jest wynikiem innowacyjnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno – spożywczego zawieranie kontraktów (typu SPOT, a w dalszej perspektywie kontraktów terminowych). W pierwszej fazie działania Platformy, tj. w okresie od marca do sierpnia 2020 r. przeprowadzony zostanie pilotaż projektu. W tym czasie do obrotu zostanie wprowadzona pszenica w trzech klasach jakościowych (A, B, C) określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., a uczestnicy będą mogli zawierać rzeczywiste transakcje kupna – sprzedaży z wykorzystaniem systemu magazynów autoryzowanych i domów maklerskich. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował szereg działań informacyjno – edukacyjnych, w tym cykl spotkań informacyjnych o funkcjonowaniu giełdy.

 

Dokładne informacje pod adresem: platformazywnosciowa.com.pl.

W przypadku pytań można kontaktować się z KOWR, nr tel. 22 376 74 45 lub 661 404 954 (w sprawie szkoleń) lub  22 341 99 12 (w sprawie obrotu na giełdzie).

 

Platforma żywnościowa - str. 1 Platforma żywnościowa - str. 2
Platforma żywnościowa - str. 3 Platforma żywnościowa - str. 4

 

 

Zobacz też - materiał informacyjno - edukacyjny:

 

Platforma żywnościowa - folder

ZABEZPIECZ GOSPODARSTWO PRZED SUSZĄ, ZŁÓŻ WNIOSEK O DOTACJĘ

złóż wniosek o dotację

Lista odmian zalecanych na rok 2020 dla województwa świętokrzyskiego

lista odmian

Platforma żywnościowa

skan dotyczący Platformy Żywnościowej

 

 

ARCHIWUM

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności