Kontrast
Czcionka
English

Rzecznik Konsumenta Urząd Miasta Kielce

nie daj się robić w słupa

Instytucje i ich adresy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

ul. Sienkiewicza 76

25-950 Kielce

41-366-19-41

 

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Urzędnicza 13

25 - 729 Kielce

tel.: 41-346-14-00

 

 

Kierownik Sekcji Skarg i Wniosków

ul. Jana Pawła II 9

25 – 025 Kielce,

tel.: 41-36-46-106

 

 

FEDERACJA KONSUMENTÓW

ul. Sienkiewicza 76
25-501 Kielce
41-366-24-21

 

 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Marcina Kasprzaka 49

01-234 Warszawa

22-634-06-68

 

 

Europejskie Centrum Konsumenckie

Plac Powstańców Warszawy 1 (vis a vis NBP) VI piętro

00-950 Warszawa

22-55-60-118

 

 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

(22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

Adres korespondencyjny Urzędu: 
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1 

CENTRALA UKNF  22 262-50-00
INFOLINIA UKNF  22 262-58-00  
 

 

 

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
telefon 22-48-68-400

 

 

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA

00-013 Warszawa,
ul. Jasna 1

centrala: tel.: 22-59-64-300,
sekretariat: tel.: 22-827-13-16

 

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674, REGON: 012093073
centrala tel. 22-55-17-700
fax 22-827-64-53
infolinia obywatelska 800 676 676

 

Punkt Przyjęć Interesantów RPO w Kielcach w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 3

Przyjęcia interesantów w pokoju 10 raz na kwartał w godzinach od 11:00 do 15:00.

 

 

Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571