Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Dofinansowanie z WFOŚiGW

05-09-2014
Zadanie "Konserwatorska ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Miasta Kielce" dofinansowane zostało ze śrdoków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

Program Ograniczenia Niskiej Emisji - nabór wniosków o dotacje

13-05-2014
Prezydent Miasta Kielce zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Wnioski przyjmowane będą do 15.IX.2014 r.

więcej

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem

03-04-2014
Wydział Środowiska zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: "Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce"
więcej

Monitoring pylenia roślin i grzybów

21-10-2013
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pylenia roślin i grzybów w 2013 roku. Opracowanie wykonano w Zakładzie Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
więcej

Dofinansowane z WFOŚiGW

12-09-2013
Zadanie "Konserwatorska ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Miasta Kielce" dofinansowane zostało ze śrdoków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

Harmonogramy wywozu odpadów

28-06-2013
Na stronie firmy Veolia udostępnione zostały harmonogramy wywozu odpadów w miesiąsach lipiec i sierpień. Sprawdź termin wywozu odpadów ze swojej nieruchomości.
więcej

Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem

12-06-2013

Udział społeczeństwa w opracowaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta Kielce” (plan na lata 2013 – 2018)

więcej

e-deklaracja "śmieciowa" na e-PUAP

07-06-2013
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności