Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

20-07-2016
Wydział Środowiska UM Kielce informuje, że na realizację swoich zadań otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
więcej

„Konserwatorska Ochrona Pomników Przyrody” - dofinansowana

18-07-2016
Zadanie pn. „Konserwatorska Ochrona Pomników Przyrody” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
więcej

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW w Warszawie

24-06-2016
Wydział Środowiska UM Kielce informuje, że została podpisana umowa dotacji na realizację zadania: Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych...
więcej

Seminarium edukacyjne „ZIELONE MIASTO – ZIELONA PRZESTRZEŃ”

19-04-2016
Prezydent Miasta Kielce serdecznie zaprasza na tegoroczną edycję bezpłatnego seminarium edukacyjnego poświęconego problematyce szeroko pojętej zieleni miejskiej pt.: „ZIELONE MIASTO – ZIELONA PRZESTRZEŃ”, które odbędzie się w najbliższy piątek...
więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach

30-07-2015
Gmina Kielce podpisała umowę z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: „KAMPANIA EDUKACYJNA DLA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KIELCE"

więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach

20-07-2015
Gmina Kielce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „PROGRAM EDUKACYJNY DLA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM".

więcej

Program Ograniczenia Niskiej Emisji - nabór wniosków o dotacje - 2015 rok

07-07-2015
Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce na rok 2015
więcej

Dofinansowanie z WFOŚiGW

06-07-2015
Zadanie "Konserwatorska ochrona pomników przyrody" dofinansowane zostało ze śrdoków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    12
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności