Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła

13-08-2019
Od dzisiaj tj. 13.08.2019 r. obowiązują nowe zasady dla trwającego aktualnie naboru o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.
więcej

Ściezka dydaktyczna "Leśna Przygoda"

09-08-2019
Nowe tablice i elementy ścieżki dydaktycznej w lesie komunalnym „Leśna Przygoda”, zastąpiły mocno uszkodzone i zdewastowane już elementy.
więcej

Kampania „EKO – ALTANA Nasza wspólna sprawa”

30-07-2019
Kampania ma na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w troskę o własne otoczenie - utrzymanie czystości w altankach śmietnikowych, tworzenie funkcjonalnych i estetycznych altanek na odpady i prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych.
więcej

Zawieś budkę dla jerzyka

29-07-2019
Miasto Kielce zakupiło budki lęgowe dla jerzyków do zawieszenia głównie przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w Kielcach. Wszystkich zainteresowanych powieszeniem budki, również mieszkańców Kielc zapraszamy do wypełnienia ankiety.
więcej

PLAN NASADZEŃ NA ROK 2019 – WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

18-07-2019
PLAN NASADZEŃ NA ROK 2019 – WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
więcej

Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce

17-06-2019
W Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się dziś ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty edukacyjne dot. negatywnego wpływu azbestu na zdrowie i życie oraz sposobów jego bezpiecznego usuwania.
więcej

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019 i zaproszenie do wypełnienia ankiet

23-05-2019
W kwietniu 2019 r. opublikowany został komunikat Komisji Europejskiej – Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019: Europa, która chroni swoich obywateli i podnosi jakość ich życia, a także 28 raportów krajowych i broszur z podsumowaniem raportów.
więcej

Materiał pomocniczy do raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem w 2018 r.

12-12-2018
Materiał pomocniczy dla zarządców źródeł hałasu do raportu z realizacji w 2018 r. działań wynikających z „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    14
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571