Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach

30-07-2015

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Kielce informuje, że w dniu 22 lipca 2015 r. Gmina Kielce zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „KAMPANIA EDUKACYJNA DLA PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KIELCE", poprzez udzielenie Gminie Kielce dotacji w kwocie do 21 600 zł, stanowiącej 90% kosztów kwalifikowanych ww. zadania, którego koszt całkowity wynosi 24 000 zł, w tym koszty kwalifikowane 24 000 zł.

 

W ramach ww. zadania zaplanowano działania edukacyjne związane z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce, w tym: wydruk informatorów oraz ich dystrybucję za pośrednictwem jednostek Gminy Kielce, produkcję i emisję audycji (spotów) radiowych, produkcję i emisję filmów, publikacje ogłoszeń w lokalnej prasie mające na celu poinformowanie mieszkańców Kielc o naborze wniosków oraz zasadach udzielania dotacji.

 

Efektem ekologicznym zadania będzie:

  • przybliżenie problemów związanych z niską emisją - w szczególności jej negatywnym wpływem na zdrowie,
  • przedstawienie metod ograniczenia niskiej emisji oraz korzyści wynikających z likwidacji pieców opalanych paliwem stałym,
  • prezentacja zasad wsparcia finansowego kierowanego do mieszkańców Kielc w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

 

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Kielc.

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności