Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Seminarium edukacyjne „ZIELONE MIASTO – ZIELONA PRZESTRZEŃ”

19-04-2016

Prezydent Miasta Kielce serdecznie zaprasza na tegoroczną edycję bezpłatnego seminarium edukacyjnego poświęconego problematyce szeroko pojętej zieleni miejskiej pt.: „Zielone miasto – zielona przestrzeń”, które odbędzie się w najbliższy piątek, 22 kwietnia,
w budynku Orange Inc. przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach
. Początek seminarium
o godz. 9.30.

Ideą seminarium jest wspólna wymiana doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk w zakresie profesjonalnego projektowania, utrzymania i pielęgnacji zieleni a także nawiązywanie kontaktów i pogłębianie współpracy w tej dziedzinie.

Seminarium będzie okazją do wysłuchania wykładów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z Polski i Czech.

Spotkanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat problemów i oczekiwań zarządców zieleni a także lepszego zarządzania tym niezwykle ważnym komponentem środowiska, kształtującym jakość życia mieszkańców naszego miasta.

 

Organizacją seminarium zajmuje się Wydział Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

 

Program:

 

9.30-9.40 rozpoczęcie

 

9.40-10.40 „Rośliny ozdobne w  mieście – przegląd najcenniejszych gatunków i odmian oraz nowości”

mgr inż. Grzegorz Falkowski, Związek Szkółkarzy Polskich

 

10.40-11.05 „Ogrody społeczne w odpowiedzi na współczesne problemy miast”

mgr inż. Agnieszka Malinowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

11.05-11.20 „Zagospodarowanie zielenią przy budynkach wielorodzinnych”

mgr Aneta Wychowaniec, Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 

11.20-11.30 Przerwa kawowa

 

11.30-12.10 „Jakościowe parametry drzew – jak rozpoznać dobrze wypielęgnowane drzewo w odpowiedniej technologii”

Ing. Stanislav Flek, ARBOEKO Czechy

 

12.10-12.40 „Pnącza czy zielone ściany? Sposób na wertykalną zieleń”

prof. dr hab. inż. Jacek Borowski, SGGW Warszawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

 

12.40-12.55 „Kielecki Ogród Botaniczny - stan obecny i plany na przyszłość”

mgr inż. Elżbieta Czajkowska, mgr inż. Katarzyna Socha, Geopark Kielce

 

12.55-13.15 Przerwa kawowa

 

13.15-13.35 „Wpływ fitoremediacji drzew i krzewów na jakość środowiska”

prof. dr hab. inż. Jacek Borowski, SGGW Warszawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

 

13.35-13.50 „Zarządzanie zielenią miasta Kielce”

mgr inż. Grażyna Ziętal, Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi UM Kielce

 

13.50-14.10 „Włączenie społeczności lokalnej w procedury zarządzania przestrzenią i terenami zieleni”

mgr inż. Jadwiga Skrobacka, Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju UM Kielce

 

Szczegółowe informacje – Sylwester Bętkowski – tel. 41 36 76 538

Pliki do pobrania

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności