Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

30-08-2017

Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem UM Kielce informuje, że otrzymał dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację poniższych zadań:

  1. Konserwatorska ochrona pomników przyrody  w kwocie do 22.960,00zł
  2. Ochrona i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody  w kwocie do 23.360,00zł
  3. Kampania informacyjno – edukacyjna promująca system gospodarki odpadami komunalnymi w Kielcach  w kwocie do 49.300,00 zł
  4. Emisja filmów przyrodniczo-edukacyjnych w telewizji regionalnej w kwocie do 14.000,00 zł
  5. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej  w szkołach  podstawowych  w Gminie Kielce w kwocie do 60.000,00 zł

 

 

logo wfosigw

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726   

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Deklaracja dostępności Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571