Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019 i zaproszenie do wypełnienia ankiet

23-05-2019

W kwietniu 2019 r. opublikowany został komunikat Komisji Europejskiej – Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019: Europa, która chroni swoich obywateli i podnosi jakość ich życia, a także 28 raportów krajowych i broszur z podsumowaniem raportów, przedstawiających postępy we wdrażaniu polityki ochrony środowiska w danym państwie i działania priorytetowe na 2019 r. Zostały one opublikowane na stronie http://ec.europa.eu.

Sprawozdanie krajowe dla Polski dostępne jest TU, zaś krótka broszura informacyjna TU.

Ministerstwo Środowiska przygotowuje stanowisko Rządu RP do przedmiotowego komunikatu i zwróciło się z prośbą do wszystkich zainteresowanych stron o przekazanie komentarzy i uwag do tego komunikatu do 28 maja 2019 r. na adres: . Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska.

 

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej przygotowała również dwie ankiety:

1. „Implementacja i egzekucja przepisów ochrony środowiska w państwach członkowskich UE” –  link do ankiety https://ec.europa.eu/ (aktywna do 15 listopada 2019 r.).

Ankieta ma pomóc KE w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań osób zawodowo zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przedsiębiorstwach i organizacjach, które egzekwują prawo ochrony środowiska a także obywateli, którzy interesują się przestrzeganiem i egzekucją przepisów w swoim kraju, regionie czy w swojej gminie. Wyniki badania posłużą do opracowania programu działań KE na lata 2020/2021, które będą wspierały administrację państw członkowskich UE w dążeniach do pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Ankieta jest anonimowa i dostępna w języku polskim (po otwarciu odnośnika do strony internetowej należy wybrać język polski w prawym górnym menu „Languages”).

 

2. „Analiza potrzeb użytkowników – portal dotyczący wdrażania prawa środowiskowego UE” – link do ankiety https://ec.europa.eu/ (dostępna do września 2019 r.).

Konsultacje te są częścią studium wykonalności dla projektu utworzenia portalu, na którym użytkownicy mogliby znaleźć informacje dotyczące wdrażania prawa i polityk środowiskowych UE. Ankieta dotyczy potrzeb i potencjalnych korzyści wynikających z portalu dla różnych użytkowników, jego zasobów i kierunków rozwoju.

 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia ww. ankiet.

Szczegółowych informacji udziela Ministerstwo Środowiska, tel. 22 36-92-593, e-mail:

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności