Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Kampania „EKO – ALTANA Nasza wspólna sprawa”

30-07-2019

Kampania „EKO – ALTANA Nasza wspólna sprawa” Kampania ma na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w troskę o własne otoczenie - utrzymanie czystości w altankach śmietnikowych, tworzenie funkcjonalnych i estetycznych altanek na odpady i prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych.

Inauguracja Kampanii odbyła się w dn. 5.06.2019r. podczas konferencji z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Kielce i firmy Eneris Surowce przy altanie śmietnikowej, ul. Młoda 18 w Kielcach.

 

Ogłoszono „Konkursu na najładniejszą altanę śmietnikową” skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - administratorów i zarządców nieruchomości wielorodzinnych w Kielcach. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce otrzymał cztery zgłoszenia do konkursu. Komisja Konkursowa dokona teraz oceny zgłoszonych altanek śmietnikowych zgodnie z określonymi kryteriami i wyłoni laureatów Konkursu. Ogłoszenie wyników z podsumowaniem konkursu przewidziane jest na koniec września 2019r.

eko altanka

eko altanka - odbior odpadow

   

plakat eko altana

zasady segregacji
 

 

 

   
   
   

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności