Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Monitoring pylenia roślin i grzybów

21-10-2013

Badania prowadzone były w Kielcach, ale analiza dotyczyła także obszaru w promieniu 30 km od miasta. Bieżące wyniki pomiarów (tzw. "Komunikaty Pyłkowe") publikowaliśmy co tydzień na stronie www.um.kielce.pl. Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem całego monitoringu prezentujące szczegółowe wyniki pomiarów.

 

Opracowanie zawiera:

  • charakterystykę wybranych gatunków roślin i grzybów, dla których od IV do X 2013 roku mierzono stężenie pyłków w powietrzu,
  • wyniki miesięcznych obserwacji i pomiarów stężenia,
  • wyniki sezonowych obserwacji i pomiarów stężenia,
  • komunikaty tygodniowe, które cyklicznie były prezentowane na stronie www UM oraz w mediach,
  • kalendarz pylenia roślin i grzybów Kielc 2013.

 

Zobacz również inne opracowania dotyczące środowiska.

Pliki do pobrania

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726   

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Deklaracja dostępności Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571