Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Standardy dot. zieleni

Wytyczne utrzymania/pielęgnacji zieleni miejskiej

W pliku do pobrania prezentowane są wytyczne w zakresie utrzymania/ pielęgnacji zieleni miejskiej

Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni oraz Ochrona drzew i krzewów na placu budowy

Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni

 

Do uzyskania zielni urządzonej o wysokiej jakości, niezbędne są odpowiednie zapisy na etapie projektu oraz zachowanie standardów w trakcie jej realizacji. W pliku do pobrania prezentujemy ogólne wytyczne dotyczące projektowania, urządzania, odtwarzania i pielęgnacji zieleni na terenach publicznych w Kielcach.

 

 

Ochrona drzew i krzewów na placu budowy

 

Teren budowy jest miejscem, gdzie pojawiają się liczne zagrożenia dla drzew i krzewów. Poniżej prezentujemy zasady ochrony roślin w trakcie trwania inwestycji i techniczne sposoby ich zabezpieczania.

 

 

 

Zakres projektu zieleni do zaopiniowania

 

Dokumentacja projektowa dotycząca zieleni wpływająca do zaopiniowania do Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem musi zawierać niezbędne elementy wymienione w tym dokumencie.

 

 

 

 

Planowane nasadzenia i wycinka drzew

Planowane nasadzenia i wycinka drzew
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności