Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Standardy dot. zieleni

Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni oraz Ochrona drzew i krzewów na placu budowy

Standardy zakładania i pielęgnacji zieleni

 

Do uzyskania zielni urządzonej o wysokiej jakości, niezbędne są odpowiednie zapisy na etapie projektu oraz zachowanie standardów w trakcie jej realizacji. W pliku do pobrania prezentujemy ogólne wytyczne dotyczące projektowania, urządzania, odtwarzania i pielęgnacji zieleni na terenach publicznych w Kielcach.

 

 

Ochrona drzew i krzewów na placu budowy

 

Teren budowy jest miejscem, gdzie pojawiają się liczne zagrożenia dla drzew i krzewów. Poniżej prezentujemy zasady ochrony roślin w trakcie trwania inwestycji i techniczne sposoby ich zabezpieczania.

 

 

 

Zakres projektu zieleni do zaopiniowania

 

Dokumentacja projektowa dotycząca zieleni wpływająca do zaopiniowania do Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem musi zawierać niezbędne elementy wymienione w tym dokumencie.

 

 

 

 

Planowane nasadzenia i wycinka drzew

Planowane nasadzenia i wycinka drzew
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571