Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Firmy odpadowe

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Wyposażenie w pojemnik

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina na wniosek właściciela nieruchomości  zawarty w deklaracji, zapewnia jednorazowe wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów. Maksymalna ilość pojemników na zmieszane odpady komunalne możliwych do zadeklarowania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 

  • w przypadku deklaracji gromadzenia odpadów w sposób selektywny:

 

 

 

  • w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

 

 

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki odbywa się w terminie 14 dni od daty wpływu poprawnie złożonej deklaracji do Urzędu Miasta Kiece za pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do pokrycia kosztów pojemników w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia, utraty.

 

Dozwolony jest odbiór odpadów komunalnych z pojemników będących prywatną własnością właścicieli nieruchomości, pod warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie oznaczenia pojemników kodem RFID przez gminę. Na terenie Miasta Kielce selektywna zbiórka odpadów komunalnych przewidziana jest zarówno dla zabudowy jednorodzinnej, kilku i wielorodzinnej, a także firm, przedsiębiorstw i jednostek użyteczności publicznej.

 

Selektywna zbiórka w zabudowie jednorodzinnej prowadzona jest w systemie workowym tj. jeżeli mieszkaniec nieruchomości zadeklaruje selektywną zbiórkę oprócz kosza na odpady zmieszane właściciel nieruchomości otrzyma worki w następujących kolorach: żółty, zielony i brązowy.

 

Na każde 120l kosza na odpady zmieszane, właściciel nieruchomości na jeden odbiór otrzyma:

  • 1 worek w kolorze żółtym z przeznaczeniem na papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
  • 1 worek w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło,
  • 1 worek w kolorze brązowym z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

 

W przypadku, większej pojemności kosza właściciel nieruchomości na jeden odbiór otrzymuje odpowiednio zwiększoną liczbę worków do selektywnej zbiórki odpadów.
Przykład:
Kosz 240l. = 2 worki żółte + 2 worki zielone + 2 worki brązowe.

 

Selektywna zbiórka odpadów w budynkach kilku i wielorodzinnych prowadzona jest w systemie zbiorczych pojemników. Poszczególne rodzaje posegregowanych odpadów zbieramy do pojemników o odpowiedniej kolorystce, które są ustawione w punkcie wywozowym przypisanym do nieruchomości.
Firmy i przedsiębiorstwa i jednostki użyteczności publicznej, które deklarują selektywną zbiórkę i zamawiają pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120l i 240l otrzymają worki na odpady zbierane selektywnie (przy pojemniku 120 l. 1 worek żółty i 1 zielony na odbiór, przy pojemniku 240l 2 worki żółte, 2worki zielone na odbiór).
Firmy i przedsiębiorstwa i jednostki użyteczności publicznej, które deklarują selektywną zbiórkę i zamawiają pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 1100l otrzymają pojemnik/pojemniki na odpady zbieranie selektywnie. Maksymalna pojemność oraz ilość pojemników przeznaczonych na odpady gromadzone w sposób selektywny, nie może być większa niż pojemnika/pojemników na zmieszane odpady komunalne.
Firmy i przedsiębiorstwa i jednostki użyteczności publicznej, nie otrzymują pojemników oraz worków z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji odbywa się dwa razy w roku w miesiącach: kwiecień/maj oraz październik/listopad, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziały Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem.

 

 

Chipowanie pojemników
Pojemniki znajdujące się na terenie miasta Kielce, mają zamontowane chipy, które pozwalają na lepsze i łatwiejsze załatwienie reklamacji, wskazują punkty w których nie było odbioru odpadów. Dzięki nim rejestrowane są następujące dane: identyfikator pojazdu, dokładna data odbioru pojemnika, typ pojemnika, przeznaczenie pojemnika, waga pojemnika oraz adres punktu wywozowego.
 

Chipowanie pojemników


Przy pomocy czujników tensometrycznych i anteny RFID pojemniki w trakcie odbioru odpadów są identyfikowane i ważone na pojazdach.

 

szczegóły budowy pojazdu odbierającego

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym