Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Honorowi Obywatele

Tytuł Honorowego Obywatela nadaje Rada Miejska na podstawie art. 18, ust.2, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1691 z późniejszymi zmianami/

 

Data nadania
Honorowi Obywatele Kielc
20.10.1921 r. Józef Piłsudski (akt nadania honorowego obywatelstwa odnowiony przez Radę Miejską 11.XI.1991 r.)
11.11.1928 r. 4 Pułk Piechoty Legionów
11.06.1933 r. 2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów
21.11.1934 r. Józef Beck
10.02.1936 r. Edward Śmigły-Rydz
1983 r. Leon Pająk - uczestnik obrony Westerplatte
09.05.1991 r. Gustaw Herling-Grudziński - pisarz, publicysta
14.05.1998 r. Leszek Mądzik - twórca sceny plastycznej KUL
23.09.1999 r. Aleksander Kwaśniewski - prezydent RP
25.09.2003 r. Jan Paweł II
12.08.2009 r. Ryszard Kaczorowski - prezydent RP na Uchodźstwie
29.05.2012 r. Wiesław Myśliwski - pisarz
14.06.2013 r. Ks. Biskup Kazimierz Ryczan - ordynariusz diecezji kieleckiej

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności