Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Usługi

Przetarg nieograniczony - Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 28 000 000,00 złotych

03-11-2020

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 28 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce, spowodowanego ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

16.11.2020 - Pytania do SIWZ, odpowiedzi (pismo)
Zał. nr 1 do pisma (tabela - zadłużenie)
Zał. nr 2 do pisma  (opinia RIO)

 

18.11.2020 - Pytania do SIWZ, odpowiedzi, zmiana SIWZ

 

25.11.2020 - Zmiana SIWZ - zmiana terminu składania ofert


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do SIWZ:
Załącznik 1.

Załącznik 2.
Załącznik 3.
Załącznik 4.
Załącznik 5.
Załącznik 6.
Załącznik 7.

JEDZ w wersji xml


Poglądowy JEDZ w formacie pdf

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności