Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Zezwolenia alkoholowe

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którzy nie złożyli oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w terminie do 31 stycznia mogą złożyć oświadczenie w terminie do 02.03.2019 roku (30 dni od dnia upływu terminu określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi) wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.


Wysokość rocznej opłaty podstawowej:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Przedsiębiorcy, którzy nie dokonali wpłaty w terminie do 31 stycznia mogą dokonać wpłaty w terminie do 02.03.2019 roku (30 dni od dnia upływu terminu określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi) jeżeli dokonają opłaty dodatkowi tj. wpłaty powiększonej o 30% tej opłaty ( 30% od opłaty rocznej od wartości sprzedanego alkoholu w roku ubiegłym).
 

Rejestr zezwoleń alkoholowych

Rejestr w formacie Excel

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   (format PDF)

Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku

 • 08.01.2018 r. – godz. 14.30
 • 05.02.2018 r. – godz. 14.30

 • 05.03.2018 r. – godz. 14.30

 • 09.04.2018 r. – godz. 14.30

 • 07.05.2018 r. – godz. 14.30

 • 04.06.2018 r. – godz. 14.30

 • 02.07.2018 r. – godz. 14.30

 • 01.08.2018 r. – godz. 14.30

 • 03.09.2018 r. – godz. 14.30

 • 01.10.2018 r. – godz. 14.30

 • 05.11.2018 r. – godz. 14.30

 • 03.12.2018 r. – godz. 14.30
   

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym